Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου 3

Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου 3