Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου 2

Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου 2