Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου

Νεοφυτεμένα φυτά τσαγιού (Sideritis scardica) στο αγρόκτημα μας στην Καρυά Ολύμπου