Συσκευασίες μελιού: βάζο ¼, ½, και 1 κιλό

Συσκευασίες μελιού:  βάζο ¼, ½, και 1 κιλό