Το οροπέδιο της Καρυας όπως φαίνεται από τις κορυφές βόρεια του χωριού

Το οροπέδιο της Καρυας όπως φαίνεται από τις κορυφές βόρεια του χωριού