Συμμετοχή σε σεμινάρια μελισσοκομίας

Συμμετοχή σε σεμινάρια μελισσοκομίας

Τον Απρίλιο και τον Μαϊο του 2014 συμμετείχα ως ο βασικός εκπαιδευτής σε σεμινάρια στην ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (1,2) και στη COSMODATA με αντικείμενο την «Μελισσοκομική Πρακτική».